Trening Słuchowy Johansena z elementami 
Integracji Bilateralnej
dla dzieci z trudnościami szkolnymi, z obniżoną koncentracją i uwagą, z wysoką wrażliwością na niektóre dźwięki, z odczuciem dyskomfortu w hałasie.. <więcej informacji>

Coaching dla rodziców i nauczycieli
prowadzę warsztaty dla rodziców i nauczycieli
oraz indywidualne  sesje coachingowe

Karty MILOWE – warsztaty i szkolenia
jestem współautorką MILOWE – narzędzi i zabaw rozwojowych dla dzieci <więcej informacji>