Oferta

Trening Słuchowy Johansena
Coaching dla rodziców
Coaching dla nauczycieli
Zabawy coachingowe

Diagnoza motoryczna Dzieci
Integracja Bilateralna, Integracja Odruchów, Kinezjologia Edukacyjna, Terapia Taktylna, Original Play

Kontakt:
malgorzata.guznar[at]gmail.com
tel. 692 900 245